Jak zrobić dobre wrażenie przez internet?

Ludzie oceniają innych po wyglądzie zewnętrznym - przykre, ale prawdziwe. Zgodzisz się pewnie, że jeśli jakiś człowiek pojawi się na spotkaniu brudny, śmierdzący i pijany, to mało kto będzie chciał obok niego usiąść i z nim rozmawiać. W przypadku komunikacji internetowej funkcjonuje zasada podobna, ale mniej oczywista. Otóż ludzie oceniają cię na podstawie jakości formy twojej wypowiedzi. Chodzi o to, czy piszesz zrozumiale, oraz jak dobrze umiesz posługiwać się polszczyzną. Poniżej przedstawię zatem kilka prostych wskazówek na upiększenie tekstu pisanego (pomogą ci one także na zajęciach z języka polskiego, jeśli jeszcze uczęszczasz do szkoły):

  • W swoich wypowiedziach używaj podstawowych mechanizmów ułatwiających czytanie twojego tekstu. Chodzi o zaczynanie zdania z dużej litery, poprawne użycie interpunkcji (kończenie zdania kropką i wstawianie przecinków w odpowiednich miejscach) oraz dzielenie tekstu na paragrafy (czyli wstawianie przerw między grupami zdań).
  • Nie nadużywaj wielokropków i wykrzykników.
  • Zdania powinny być krótkie. Unikaj zdań wielokrotnie złożonych, ciągnących się przez parę linijek. Odbiorca może pod koniec zapomnieć, co było na początku
  • Poprawne podzielenie tekstu na paragrafy ułatwi ci następująca reguła: pierwsze zdanie paragrafu powinno stanowić jego "temat". Zawrzyj w nim zapowiedź lub podsumowanie tego, o czym będziesz pisał w dalszych zdaniach. Działa tutaj znana zasada psychologiczna, wedle której ludzie najwyraźniej zapamiętują początek i koniec tekstu. (Z tego samego powodu do dłuższych tekstów dodaje się wstępy i podsumowania).
  • Zwracaj uwagę na to, jakich używasz słów. Zastępuj słowa zapożyczone z języków obcych ich polskimi odpowiednikami. Dzięki temu twoja wypowiedź będzie brzmieć płynniej, a ludziom łatwiej będzie cię zrozumieć.
  • Unikaj powtórzeń i dbaj o różnorodność słownictwa. W miarę możliwości używaj synonimów (wyrazów bliskoznacznych). Na internecie znaleźć możesz darmowy słownik synonimów języka polskiego.
  • Twój tekst powinien mieć poprawną strukturę. List zacznij od powitania (np. "Witam!", "Drogi/a X,"). W pierwszym paragrafie napisz kim jesteś i w jakim celu piszesz. Dalszą część listu poświęć na rozwinięcie tematu. Wreszcie pożegnaj się (np. "Pozdrawiam") i podpisz. Odpowiednia struktura wypowiedzi jest ważna również wtedy, kiedy piszesz przez internet. Wynika ona ze wspomnianej przeze mnie wcześniej zasady zapamiętywania początku i końca tekstu. Odbiorca odpowiednio napisanego listu poczuje się mile przywitany i pożegnany, zapamięta też zawarte w pierwszym paragrafie streszczenie całej sprawy.
  • Zawsze dbaj o poprawną ortografię i gramatykę. Stanowią one odpowiednik podstawowej higieny osobistej.

Tu krótka uwaga odnośnie ostatniego punktu. Mam świadomość, że dysortografia to choroba. Ciężką do wyleczenia chorobą jest również łupież, a jednak staramy się mimo wszystko stosować odpowiednie szampony i nie sypać na wszystkich ludzi w okolicy gęstym "śniegiem". Odpowiednikiem lekarstwa łagodzącego objawy są w przypadku dysortografii programy automatycznie sprawdzające pisownię. Opcję taką posiadają zwykle programy pocztowe (np. Mozilla Thunderbird) i przeglądarki internetowe (np. Firefox). Jeszcze większe możliwości mają edytory tekstów: Microsoft Word i darmowy OpenOffice Writer poprawiają ortografię i gramatykę, a także udostępniają słownik synonimów (inaczej nazywany tezaurusem). Stronie akcji "Bykom - stop!" pt. Czym sprawdzać? wymienia przykładowe programy zawierające korektę ortograficzną i wyjaśnia jak z niej skorzystać.

Aby napisać list czy wpis na forum zgodnie z powyższymi zasadami będziesz musiał zużyć nieco więcej czasu - dziesięć minut zamiast dwóch. Uważam że warto. Zamiast odpowiednika zabazgranego, wymiętego świstka stworzysz odpowiednik czytelnego listu w ładnej kopercie. Przekażesz w ten sposób odbiorcy tekstu, że zależało ci na nim, ponieważ poświęciłeś mu te osiem minut więcej. Dzięki temu twój rozmówca poczuje się doceniony, a ty udowodnisz, że dbasz o wzajemne zrozumienie i szanujesz uczucia innych.


Kategorie: Inni poganie


Copyright © 2023 Katarzyna "_3Jane" Olszewska
Powered by Cryogen
Theme based on Lotus by KingMob